Expoziční trojúhelník a expoziční tabulka

Pro mnohé začátečníky může být vztah mezi clonou, časem expozici a citlivostí ISO matoucí. Pro zjednodušení je vztah mezi těmito parametry vyjádřen pomocí expozičního trojúhelníku. Nejdůležitější pro vás je abyste si zapamatovali, že pokud změníte jeden parametr expozičního trojúhelníka, pak pro zachování správné expozice musíte změnit nastavení jiného jeho parametru v opačném směru. Tímto postupem zachováte správné nastavení expozice. Jak to funguje dohromady, se dozvíte v tomto článku. Nejprve se však podívejte na následující infografiku.

Expoziční trojúhelník – ISO

ISO vyjadřuje citlivost senzoru fotoaparátu na světlo. V obrázku je znázorněno v základně trojúhelníku. Vyšší hodnoty ISO znamenají vyšší citlivost Nízké hodnoty ISO znamenají nižší citlivost senzoru fotoaparátu na světlo.

Tabulka hodnot ISO

20040080016003200

Stupnice ISO je číselná řada násobku sousedních hodnot. Vyšší hodnota je vždy dvojnásobkem nižší sousední hodnoty. Změna stupnice ISO o jeden stupeň zdvojnásobí citlivost fotoaparátu na světlo. Snížení hodnoty ISO o jeden krok má za následek snížení expozice fotografie o jeden krok expozice.

Expoziční trojúhelník – čas expozice

Rychlost závěrky je doba, po kterou světlo dopadá na snímač fotoaparátu. Obvykle se udává jako zlomek čísla v sekundách. Čas expozice je v expozičním trojúhelníku na úvodním obrázku zobrazen v jeho pravém rameni.

Tabulka hodnot času expozice

1/81/151/301/601/120

Pokud chceme zdvojnásobit množství světla expozice pak musíme zdvojnásobit čas expozice. Například změna nastavení času expozice z 1/60 s na 1/30 dopadne na čip fotoaparátu polovina světla. Změna z času závěrky 1 s na 1/8 s sníží expozici o tři kroky. Proč? Od 1 s do 1/2 s je jeden krok. Další krok je 1/4 s a třetí hodnota v řadě je pak 1/8.

Expoziční trojúhelník – clonové číslo

Clona označuje velikost kruhového otvoru v objektivu, kterým dopadá světlo na čip fotoaparátu. Čím větší je otvor, tím více světla na čip dopadne. Ve skutečnosti při každém zdvojnásobení plochy tohoto otvoru zdvojnásobíme množství světla nebo zvýšíme expozici o jeden krok a naopak. V úvodním obrázku je znázorněno levým ramenem trojúhelníku.

f / 1.4f / 1.8f / 2.8f / 4f / 5.6

Malé hodnoty clonového čísla odpovídají větším otvorům a naopak?
Pro zdvojnásobení plochy otvoru musí být předcházející hodnota dělená druhou odmocninou dvou (1.414). To je důvod, proč kroky clony nejsou pěkná kulatá čísla. Nezapomeňte, že plocha kruhu je = (π / 4) D2

Expoziční tabulka

+/- EV Clonové číslo Čas expozice ISO
0 64 1/8000 25
1 32 1/4000 50
2 22 1/2000 100
3 16 1/1000 200
4 11 1/500 400
5 8 1/250 800
6 5.6 1/125 1600
7 4 1/60 3200
8 2.8 1/30 6400
9 2 1/15 12800
10 1.4 1/8 25600
11 1 1/4 512000
12 1/2 102400
13 1 204800
14 2 409600
15 4 849200
16 8 1638400
17 15 3276800