Expoziční trojúhelník a expoziční tabulka

Pro mnoho začínajících fotografování může být vztah mezi clonou, rychlostí závěrky a ISO matoucí. V článku bych chtěl tyto názvy zbavit nádechu tajemného. Expoziční trojúhelník tvoří clona, čas expozice a ISO. Pokud v nastavení změníte jednu proměnou, pak musíte pro zachování správné expozice změnit nastavení některá ze zbývajících dvou. Jak to se dozvíte v tomto článku. Nejprve si ale prohlédněte následující infografiku.

Expoziční trojúhelník – ISO

ISO vyjadřuje citlivost senzoru fotoaparátu na světlo. V obrázku je znázorněno v základně trojúhelníku. Vyšší hodnoty ISO znamenají vyšší citlivost Nízké hodnoty ISO znamenají nižší citlivost senzoru fotoaparátu na světlo.

Tabulka hodnot ISO

20040080016003200
Zde je stupnice ISO je v násobku hodnot. Vyšší hodnota je vždy dvojnásobkem nižší sousedící hodnoty. Změna navrstvení hodnoty ISO o jeden krok znamená zdvojnásobit citlivost fotoaparátu na světlo. Snížení hodnoty ISO vede k poloviční expozici.

Expoziční trojúhelník – čas expozice

Rychlost závěrky je doba, po kterou může světlo dopadat na senzor fotoaparátu. Udává se obvykle číslem ve zlomku v sekundách. V úvodním obrázku je znázorněno pravým ramenem trojúhelníku.

Tabulka hodnot času expozice

1/81/151/301/601/120

Pokud chceme zdvojnásobit množství světla expozice pak musíme zdvojnásobit čas expozice. Například změna nastavení času expozice z 1/60 s na 1/30 dopadne na čip fotoaparátu polovina světla. Změna z času závěrky 1 s na 1/8 s sníží expozici o tři kroky. Proč? Od 1 s do 1/2 s je jeden krok. Další krok je 1/4 s a třetí hodnota v řadě je pak 1/8.

Expoziční trojúhelník – clonové číslo

Clona označuje velikost kruhového otvoru v objektivu, kterým dopadá světlo na čip fotoaparátu. Čím větší je otvor, tím více světla na čip dopadne. Ve skutečnosti při každém zdvojnásobení plochy tohoto otvoru zdvojnásobíme množství světla nebo zvýšíme expozici o jeden krok a naopak. V úvodním obrázku je znázorněno levým ramenem trojúhelníku.

f / 1.4f / 1.8f / 2.8f / 4f / 5.6

Malé hodnoty clonového čísla odpovídají větším otvorům a naopak?
Pro zdvojnásobení plochy otvoru musí být předcházející hodnota dělená druhou odmocninou dvou (1.414). To je důvod, proč kroky clony nejsou pěkná kulatá čísla. Nezapomeňte, že plocha kruhu je = (π / 4) D2

Expoziční tabulka

+/- EV Clonové číslo Čas expozice ISO
0 64 1/8000 25
1 32 1/4000 50
2 22 1/2000 100
3 16 1/1000 200
4 11 1/500 400
5 8 1/250 800
6 5.6 1/125 1600
7 4 1/60 3200
8 2.8 1/30 6400
9 2 1/15 12800
10 1.4 1/8 25600
11 1 1/4 512000
12 1/2 102400
13 1 204800
14 2 409600
15 4 849200
16 8 1638400
17 15 3276800