Clonové číslo a clonová čísla tajů zbavená

Clonová čísla se udávají v číselných řadách, a to obvykle 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22… Jejich nastavením řídíte otevření lamely clony fotoaparátu. Čím menší clonové číslo nastavíte, tím více se otevře clona fotoaparátu. 

clonové čísla

Nejmenší clonové číslo, jaké jde na vašem objektivu nastavit, je dáno konstrukcí objektivu. Jeho číselná hodnota je obvykle vyznačená údajem f/,  někdy také 1: na těle nebo předním kroužku vašeho objektivu.

Velikost clonového čísla potažmo otevření clony na fotografii ovlivňuje:

  • Hloubku ostrosti – ostře vykreslená část fotografie v okolí  bodu, na který jste ostřili. Platí pravidlo, čím menší clonové číslo, tím menší hloubka ostrosti fotografie. Tedy s nastaveným nízkým clonovým číslem vyfotíte fotografii s malou hloubkou ostrosti, a naopak vysoké clonové číslo způsobí velkou hloubku ostrosti fotografie.
  • Expozici fotografie – jas fotografie, platí pravidlo, čím nižší clonové číslo nastavíte, tím jasnější fotografii získáte.

Podivnost hodnot clonových čísel

Clonová čísla jsou uváděna v číselné řadě typicky 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22… Určitě se ptáte, proč jsou sousední hodnoty clonových čísel v takových divných násobcích. I když to na první pohled nevypadá, tak je to proto, že konstruktéři fotoaparátu chtěli fotografům ulehčit život a zajistit maximální jednoduchost při nastavení hodnot clony, času expozice a ISO.

Je jednoduché si představit, že pokud změníte hodnotu ISO z hodnoty 100 na 200, tak jste hodnotu ISO zdvojnásobili. Stejné je to s časem expozice. Pokud například změníte čas expozice z 1/30 sekundy na 1/60 sekundy, tak jste čas expozice zkrátili na polovinu. Jak a proč hledat dvojnásobek mezi hodnotami clonového čísla jako jsou například 1.4 a 2? 

Clonové číslo, čas expozice a citlivost ISO spolu vytvářejí expozici fotografie. Platí vztah, že pokud zkrátíte čas expozice na polovinu (z 1/60 na 1/30) a zároveň zvýšíte dvojnásobně ISO ze 100 na 200,  pak získáte stejně exponovanou fotografii.  Změna hodnoty ISO na nebo času expozice na sousední hodnotu říkáme změna o 1EV (z anglického Exposure Value).

 

Clonové číslo říká, jaký průměr clony jsme nastavili, tedy kolik světla projde otvorem clony senzor fotoaparátu. K propuštění dvojnásobného množství světla stačí zvětšit průměr otvoru clony na dvojnásobek. V následující tabulce jsou hodnoty clonových čísel přepočteny na plochu. Určitá nepřesnost dvojnásobku je dána zaokrouhlením clonových čísel na jedno desetinné místo a výsledku na celá čísla.

 

Clonové číslo říká, jaký průměr clony jsme nastavili, tedy kolik světla projde otvorem clony senzor fotoaparátu. K propuštění dvojnásobné množství světla stačí zvětšit průměr otvoru clony na dvojnásobek. V následující tabulce jsou hodnoty clonových čísel přepočteny na plochu. Určitá nepřesnost dvojnásobku je dána zaokrouhlením clonových čísel na jedno desetinné místo a výsledku na celá čísla.

Clonové číslo f/1.4 f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16 f/22
Přepočet na plochu 6 13 25 50 98 201 380 804 1520

Těmito podivnými hodnotami clonového čísla je tedy zajištěn vyvážený vztah mezi parametry expozice – clonovým číslem, časem expozice a ISO. Pokud kterýkoliv z těchto parametrů nastavíte na sousední hodnotu, tak vám pro zajištění stejné expozice stačí posunout jeden ze dvou zbylých parametrů expozice na stranu s opačným znaménkem. Této znalosti, jak fungují clonová čísla, využijete při fotografování  v neautomatickém režimu.

 

Více informací o tom, jak můžete nastavení clony využít při fotografování, najdete v článku Jak nastavit clonuVše o vztahu mezi clonou, ISO a časem expozice se dozvíte v článku Expoziční trojúhelník. Praktický popis, jak clonová čísla na fotoaparátu nastavit, najdete v článku fotit focení s  Jak fotit v režimu priorita clony A Av