Jak fotit

Článek podává jednoduchý návod, jak nastavit fotoaparát, tak aby vás v jedinečných situacích již zbytečně nezdržovala technická stránka focení a mohli jste tvořit skvělé fotografie. Tak pojďme spolu zjistit jak fotit hezké fotografie.

Řešíte, jak fotit? Pročtěte si následující shrnutí základních fotografických pravidel. Dokážete podle nich buď s focením snadno začít, nebo si zlepšovat své dovednosti. Článek podává jednoduchý návod, jak nastavit fotoaparát, tak aby vás v jedinečných situacích již zbytečně nezdržovala technická stránka focení a mohli jste tvořit skvělé fotografie. Tak pojďme spolu odhalit  jak to ten foťák dělá.

jak fotit

Tajemství vzniku hezké fotografie

Hezká fotografie vznikne správným nastavením clony, času expozice a citlivosti ISO. Ano, i fotografové mají svou svatou trojici! Nastavením expozice určujeme, s jakou intenzitou světlo vykreslí fotografii na čipu fotoaparátu.

Čas expozice, clona a ISO dohromady tvoří tak zvaný expoziční trojúhelník. Kombinací těchto parametrů nastavujeme fotoaparát tak, aby výsledná fotografie byla zdařilá a kvalitní. To znamená, že bude odpovídat vašemu záměru a svému účelu, může být maximálně realistická nebo kreativně pojatá.

Když se naučíte nastavit svou zrcadlovku a porozumíte základům fotografování, máte vyhráno, protože vše ostatní je o zkušenosti, experimentování a motivaci. Zvládnutí technické stránky expozice vám uvolní ruce pro rozvinutí tvůrčích záměrů. Záleží na tom, na jaké úrovni se chcete fotografování věnovat. Ale jak se říká, žádný učený z nebe nespadl a i ten nejskvělejší fotograf musel nějak začít. My začneme tím, že si vysvětlíme jednotlivé položky fotografické trojice, tedy co je to čas expozice, clona a ISO a jaký vliv má jejich součinnost na vlastnosti fotografie.

Nebaví vás prokousávat se teoretickým výkladem a chcete si všechno hned vyzkoušet? Základy fotografování zrcadlovkou si můžete osvojit také v šestihodinovém kurzu praktického focení pod vedením zkušeného fotografa.

Co je čas expozice a jak jej nastavit

Čas expozice je doba, po kterou je otevřená závěrka fotoaparátu. Někdy se také ve stejném významu používá výraz čas závěrky. Doba nastavení času expozice určuje, jak dlouho probíhá expozice fotografovaného snímku. Čím delší je čas expozice, tím déle světlo dopadá na snímač fotoaparátu. Naopak čím kratší je čas expozice, tím kratší dobu dopadá světlo na snímač fotoaparátu.

Krátký čas expozice 1/1000 s umožňuje „zmrazit“ na fotografii i rychle se pohybující fotografovaný objekt. Opačným případem je kreativní využití delšího času expozice, například při focení ohňostroje nebo tekoucí vody.

Když fotím krasobruslařský skok svojí dcery, chci ji zachytit v letu. Na to je vhodná krátká doba expozice, která na fotografii zmrazí pohyb. Když ale fotím vodopád a chci navodit dojem rozmazaného mléčného pohybu, potřebuji, aby na snímač dopadalo světlo déle. Nastavením delšího času expozice a dosáhnu efektu rozmazání.

Kdy je nutný krátký čas expozice

Znalost nastavení správného času expozice využijete v případě focení objektu v pohybu. Dvě následující fotografie ukazují naši fenku Jenny při výcviku, kdy skáče na zahradě přes překážku.

Levou fotografii jsem vyfotografoval s časem 1/10 sekundy. Jenny je na ní při skoku celá rozmazaná. Na srovnávací fotografii pořízené je Jenny vykreslena ostře, protože je čas expozice nastaven na 1/800 sekundy.

Jak fotit - kdy je lépe nastavit delší čas expozice

Využití delšího času expozice si ukažme na fotografování tekoucí vody v korytu řeky.

Níže je ukázán celkový záběr na fotografovanou scénu. Stativ stojí na kraji řeky ve vodě. V pozadí fotografie je vidět koryto řeky a splav. Na displeji fotoaparátu můžeme odečíst následující nastavení fotoaparátu:

  • ISO 100
  • Čas expozice 1/3 sekundy
  • Clona (clonové číslo) F14

Fotografii jsem fotil ze stativu za dobrého světla a to mi umožnilo použít malou hodnotu ISO. Relativně dlouhý čas expozice zapříčinil rozmazání pohybujícího se proudu vody. Clona F14 má dva důvody.

  • Velké zaclonění senzoru fotoaparátu nám umožní nastavit delší čas expozice
  • Vytváří velkou hloubku pole ostrosti fotografie, vše, co se nepohybuje, bude ostře vykresleno jak v popředí, tak i pozadí fotografie.

Co je čas expozice a jak jej nastavit - Jak fotit různé fotografické scény

Čas expoziceFotografická scéna
1/4000Let včely
1/2000Rychle jedoucí motocykl nebo auto
1/1000Sprinter
1/500Fotbalista, rychlý sport
1/125Běžné focení
1/50Nejkratší čas, který udržíte v ruce
1/20Pomalu tekoucí voda nebo mořský příboj
1/8Rozmazání rychle tekoucí vody
1/2Rozmazání pomalu tekoucí vody
2″Focení ohňostroje
5″ – 10″ Psaní prskavkami

Mějte na paměti, že fotoaparát udržíte nehybně nejdéle 1/50 sekundy. Nastavíte-li dobu expozice delší než 1/50, musíte použít stativ, aby snímek nebyl rozmazaný. Tyto vlastnosti se mohou u jednotlivých fotoaparátů výrazně lišit, takže si musíte nutnost použít stativ se svým přístrojem sami vyzkoušet.

Jak zjistím, že mám nastavený správný čas expozice?

Pro názornou představu se podívejte na fotografickou scénu ve čtyřech variantách s různými časy expozice. Děti si hrají na zahradě, jedno dítě se houpe na houpačce. Proč je houpající se dítě rozmazáno? Protože pro fotoaparát je houpající se dítě pohyb. Ostrou fotografii pohybující se houpačky vyfotíte až s nastavením času expozice na 1/500 s. Technice fotografování na velmi krátký čas expozice se mezi fotografy říká technika zmrazení pohybu.

Jak nastavit fotoaparát

Co je clona a jak ji nastavit

Clona je otvor v objektivu fotoaparátu, kterým světlo dopadá na čip fotoaparátu. Nastavením hodnoty clonového čísla určujete, jak velikým otvorem v objektivu bude světlo dopadat na čip fotoaparátu. Větší hodnota clonového čísla znamená menší otvor. Průměr otvoru určuje hloubku ostrosti a jas fotografie.

Zobrazení lamel clony tvořící otvor v objektivu. V levé části rozevření lamel clony pro malá clonová čísla a vpravo pro velká clonová čísla.

Nastavením většího clonového čísla získáte fotografie s větší hloubkou ostrosti a méně rozmazaným pozadím. Pokud máte na fotografii rozmazané pouze některé části, tak zkuste nastavit vyšší clonové číslo. Rozmazání celé fotografie způsobuje dlouhý čas závěrky. První fotografie zkuste vyfotit třeba s hodnotou clonového čísla f/4.

Hodnotu clony postupně zvyšujte a snižujte.

Při větších hodnotách budou fotografie ostré v celé hloubce, ale může se také stát, že budou tmavé. Zesvětlit ji můžete nastavením většího ISO, nebo nastavením delšího času závěrky. Malou hloubku ostrosti můžete využít kreativně, například při fotografování portrétů. Větší hloubku ostrosti využijete při focení skupin lidí, přírody nebo krajiny.

Jakou nastavit clonu

Clonové čísloFotografická scéna
f / 1.4Focení portrétu s velmi rozmazaným pozadím
f / 3.6Focení malé skupiny lidí nebo za horších světelných podmínek
f / 5.6Focení v interiéru, zvířat nebo skupiny 5 lidí
f / 11

Velké skupiny lidí, krajiny, budovy, měsíc a hvězdy s požadavek na velkou hloubku ostrosti

f / 22Focení siluet a paprsků v protislunci

Nastavením menšího clonového čísla jde také kompenzovat nedostatek světla z důvodu nedostatečných světelných podmínek.

Co je hloubka ostrosti a jak ji nastavit

Hloubka ostrosti je oblast přijatelné ostrosti před a za fotografovaným objektem. Zjednodušeně řečeno to je ostrá oblast okolo fotografovaného objektu.

  • Malá hloubka ostrostioznačuje malou zaostřenou plochu v okolí fotografovaného objektu. Objekt je zaostřen, ale pozadí je rozmazané. Malá hloubka ostrosti se používá pro fotografování portrétu.
  • Velká hloubka ostrostiznamená větší zaostřenou plochu okolo fotografovaného objektu. Velká hloubka ostrosti se využívá při fotografování krajiny.

Jak clonou nastavit hloubku ostrosti?

Nastavte si hloubku ostrosti změnou následujících parametrů nebo je navzájem kombinujte:

  • velikost clony (malé clonové číslo – malá hloubka ostrosti)
  • vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem (malá vzdálenost – malá hloubka ostrosti)
  • ohnisková vzdálenost objektivu (malá ohnisková vzdálenost – velká hloubka ostrosti)
  • velikost senzoru fotoaparátu (malý senzor – velká hloubka ostrosti)
Jak nastavit fotoaparát

Chcete se dozvědět více o kreativním využití nastavení clony? Přečtěte si následující článek Jak nastavit clonu.

Expozice je také věcí osobních preferencí. Jasnější nebo tmavší expozice může  lépe vystihovat původní záměr fotografa.

Co je ISO a jak je nastavit

Hodnota ISO vyjadřuje citlivost čipu fotoaparátu na světlo. Velikostí hodnoty ISO nastavujeme, jak moc bude fotoaparát zesilovat elektrické signály vygenerované světlem na jeho čipu.

Moderní fotoaparáty mají možnost nastavit ISO v hodnotách obvykle od 100 do 128 000. Vše kolem ISO se dá tedy shrnout do pravidla, že čím větší šero, tím větší ISO (zesílení). Proč tedy nenastavit nejvyšší ISO a neřešit, jestli fotím ve dne, nebo za šera? Je to proto, že každý zesilovač vnáší do signálu šum, který je tím větší, čím větší je nastaveno jeho zesílení. Nastavení vyšší citlivosti ISO je vždy vykoupeno větším digitálním šumem/zrněním na fotografiích. Hodnotu ISO obvykle nastavujeme podle světelných podmínek.

Jak nastavit ISO podle světelných podmínek

100 Slunečný den
400 Polojasno
1600 Focení v místnosti
6400 Focení za šera nebo v noci, pozor na digitální šum

Viditelné zrněni na fotografiích odstraníte nastavením nižší hodnoty ISO. Více informací o nastavení ISO najdete v článku Jak nastavit ISO. Neuděláte chybu, pokud si na svém fotoaparátu nastavíte ISO na Auto ISO.

Jak kombinovat čas expozice, clonu a citlivost ISO podle expozičního trojúhelníku

Nebojte se, nejedná se o lekci geometrie. Expoziční trojúhelník je běžný způsob přiřazení tří proměnných nám již známé fotografické trojice do ramen trojúhelníka. Jde o clonu, čas expozice a citlivost ISO. Každý s těchto parametrů ovlivňuje světlost fotografie.

Vnitřní šipky znázorňují, jak velikost clonového čísla, čas expozice a ISO ovlivňují světlost fotografie. Pojďme si ještě ukázat, jak se dá fotografie zesvětlit pomocí korekce expozice.

  • Hodnotou ISO nastavujeme citlivost na světlo a ovlivňujeme světlost fotografie. Vysoké hodnoty ISO se můžou na fotografii projevit viditelným zrněním.
  • Clona řídí hloubku ostrosti. Nastavením malého clonového čísla vyfotíme fotografie s malou hloubkou ostrosti (portrét) a naopak (krajina).
  • Čas expozice určuje, po jakou dobu bude dopadat světlo tvořící obraz na čip fotoaparátu. Dlouhý čas expozice (delší jak 1/50 sekundy) může zapříčinit rozmazání fotografie.

Jaký vliv má při focení nastavení hodnot clony, času a ISO na expozici fotografie

Tabulka zobrazuje, jak hodnoty nastavení fotoaparátu ovlivňují při focení expozici fotografie. Hodnoty v horních řádcích fotografii zesvětlují. Hodnoty ve spodních řádcích ji naopak ztmavují. Samozřejmě lze tyto hodnoty nastavení na fotoaparátu mezi sebou libovolně kreativně kombinovat.

Jak fotit zrcadlovkou
Při pohledu na tabulku je zřejmé, že tyto tři veličiny – clona, čas a ISO – jsou na sobě navzájem závislé. Žádnou z nich nelze osamostatnit – se všemi třemi parametry je třeba pracovat společně. Jejich vzájemnou souvislost lze také zobrazit expozičním trojúhelníkem. Nastavením menšího clonového čísla zmenšíte hloubku ostrosti. Na snímač bude při fotografování dopadat více světla a fotografie bude jasnější. Možná bude nutno přenastavit opačným směrem dobu expozice, nebo ISO.

Jak postupovat při nastavení ISO, času expozice a clony

jak kombinovat clonu iso a čas expozice (2)

Jak nastavit clonu, ISO a čas závěrky pomocí pravidla f/16

Pravidlo f/16 je pomůcka, která slouží k nastavení správné expozice pomocí hodnoty ISO. Říká, že při nastavení clonového čísla 16 za slunečného dne se čas expozice rovná převrácené hodnotě ISO. Například při ISO 200 se čas expozice rovná 1/200 s.

Pomocí následující tabulky pak můžete jednoduše nastavit ISO nebo čas závěrky pomocí přepočtu po celém kroku

Clonové čísloISOČas expozice
f / 161001 / 100
f / 162001 / 200
f / 164001 / 400
f / 168001 / 800
f / 161 6001 / 1 600
f / 163 2001 / 3 200
Pravidlo clony f/16

Prozkoumejte režimy fotoaparátu

Již fotíte nebo začínáte fotit a zkoušíte, co umí poloautomatické režimy fotoaparátu? To je dobré rozhodnutí. Fotografováním v těchto režimech vyfotíte mnoho lepších a zajímavějších fotografií než při ručním nastavování a zároveň naplno využijete možnosti svého fotoaparátu.

Jak využít poloautomatické režimy fotoaparátu A, S a P

Režim fotoaparátu A (Av) – režim priorita clony

V tomto režimu nastavujete velikost clonového čísla f. Tímto nastavením clony řídíte hloubku ostrosti fotografie. Čím menší clonové číslo nastavíte, tím budete mít více rozmazané pozadí fotografie. Nízké clonové číslo použijete například při focení portrétu nebo makra. Vysoké číslo, větší než 10, použijte při focení skupin nebo krajiny. Více informací o fotografování v režimu priority clony zjistíte v článku
Jak fotit v režimu priorita clony A / Av. Dozvíte se, kdy při focení raději použít vyšší clonové číslo. V článku Jak fotit portrét! Jen tak doma u okna zjistíte, proč je lepší při focení portrétu nastavit malé clonové číslo. Naopak v článku Jak fotit krajinu. 7× tipy na focení krajiny zjistíte, proč je lepší při focení krajiny nastavit vysoké clonové číslo. Vše užitečné o na stavení clony shrnuje článek Jak nastavit clonu.

Režim fotoaparátu S (TV) – režim priorita času

V tomto režimu nastavujete expoziční čas neboli čas závěrky. Tento režim využijete zejména při focení sportu, pohybu, hvězd a blesků. Kratší časy nastavujte při focení pohybu. Pokud budete mít nastavený čas příliš dlouhý, pak vaše fotografie bude rozmazaná. Při focení pohybu můžete pro zjištění nejdelšího použitelného času expozice použít pravidlo expozice. To říká, že číslo ve jmenovateli zlomku nastavení času expozice by nemělo být menší než dvojnásobná délka objektivu v milimetrech. Více informací o fotografování v režimu priority času získáte v článku Jak fotit pohyb! „Co se vleče, to se nerozmaže.

Režim fotoaparátu P – režim programová automatika

Fotografové používají tento režim nejčastěji. Někteří fotografové mu říkají pašák. V tomto režimu můžete nastavovat čas expozice i clonu. Fotoaparát vždy vše dopočítá a nastaví. Pokud to s fotografováním myslíte vážně a chcete mít nejen hezké, ale i zajímavé fotky, foťte v tomto režimu. Ovládání zejména hloubky ostrosti pomocí nastavení clony a ovládání světlosti pomocí korekce expozice vás posune o hodně dopředu.

Pravidla expozice fotografie v kostce:
  • větší clonové číslo – tmavší fotografie
  • nižší ISO – tmavší fotografie
  • kratší čas expozice – tmavší fotografie

Jak fungují automatické režimy fotoaparátu portrét, sport a krajina

Režim fotoaparátu A (Av) – režim priorita clony

Tyto režimy jsou na volicím kolečku označeny ikonou, která zobrazuje určení režimu. Volbou tohoto režimu fotoaparátu si usnadníte práci a máte také větší šanci pořídit kvalitní snímky. Zvolením režimu dostane automatika fotoaparátu informaci, jakou scénu fotíte, a podle toho nastaví clonu a čas závěrky.

Režim fotoaparátu portrét

Režim fotoaparátu portrét

Jak již jeho název napovídá, je tento režim vhodný k focení portrétu nebo profilových fotek. U fotografie portrétu očekáváme rozmazané pozadí, proto automatika fotoaparátu nastavuje nižší clonové číslo. Při focení portrétu obvykle pózujeme. Fotoaparát toho využije a nastaví si relativně dlouhý čas závěrky. Nízké clonové číslo a dlouhý čas závěrky mu umožní nastavit nižší ISO. Fotografie pořízené při nižších hodnotách ISO jsou méně zrnité.

Režim fotoaparátu sport

Režim fotoaparátu sport

Tento režim je vhodný pro focení pohybu. Fotoaparát nastaví clonu na nižší hodnotu, čas závěrky nastaví kratší. Toto nastavení vám umožní vyfotit fotografie, kdy se zaostřený objekt oddělí od pozadí. Kratší čas expozice zajistí, že fotografie pohybu nebude rozmazána.

Režim fotoaparátu krajina

Režim fotoaparátu krajina

V tomto režimu fotoaparát nastaví větší clonové číslo. Velikost nastavení clony řídí hloubku ostrosti fotografie. Nastavení v tomto režimu umožní vyfotit fotografie s větší hloubkou ostrosti. Režim pracuje hlavně se clonou a možnost nastavení clony vytváří hodně příležitostí ke kreativnímu využití. Ještě existuje manuální režim M, ale ten doporučuji využívat až po zvládnutí poloautomatických režimů. Tento režim na rozdíl od poloautomatických režimů nic nedopočítává, vše musíte nastavit manuálně.

Ještě existuje manuální režim M, ale ten doporučuji využívat až po zvládnutí poloautomatických režimů. Tento režim na rozdíl od poloautomatických režimů nic nedopočítává, vše musíte nastavit manuálně. Tabulky vhodných hodnot ISO, clony a času závěrky pro jednotlivé fotografické scény najdete v následujícím článku. Pro názornost je popis také doplněn o praktické ukázky vlivu nastavení fotoaparátu na kvalitu fotografie.

Co je korekce expozice ±EV

Správnost nastavení expozice nám pomáhá určit indikátor v hledáčku fotoaparátu. Pokud je indikátor zobrazen uprostřed, je hodnota nastavena technicky správně. Zobrazení rysky vlevo znamená podexponovanou fotografii a zobrazení dílečku vpravo upozorňuje na přeexponovanou fotografii.

Korekce expozice se používá k změně nastavení expozice od hodnot nastavených automatikou fotoaparátu. Korekcí expozice můžeme fotografie zjasnit nebo zesvětlit. V režimech P, S a A fotoaparát sám vypočte hodnoty nastavení parametrů expozice pro optimální expozici. Tato technicky správná expozice ale nemusí vždy vést k fotografem požadované expozici.

Dnes si lze okamžitě zkontrolovat výsledek fotografování zobrazením fotografie na displeji. V závislosti na výsledku a situaci pak můžete pro pořízení jasnější fotografie korekci expozice zvýšit. Nastavením korekce expozice na záporná čísla vyfotíte tmavší fotografii. Korekce expozice se provádí stisknutím tlačítka označeným symboly ±EV a současným točením ovládacího kolečka.

Proč vlastně používat korekci expozice ±EV, když fotoaparát vše nastavuje sám?

Hlavní důvod spočívá v tom, že fotoaparát průměruje hodnoty barev a šedé. Pokud tedy fotíte proti obloze, některé oblasti fotografie můžou být kvůli této metodě výpočtu ztmaveny. Naopak fotíte-li scénu, která je z větší části tmavá, některé oblasti můžou být na výsledné fotografii bílé – přeexponované. Klasickým příkladem je zimní fotografie ve sněhu. Automatika vašeho fotoaparátu předpokládá, že celá bílá scéna by měla být šedá, a proto zvolí nastavení expozice, která podexponuje obraz. To ale zřejmě nechcete. Dalším příkladem je fotografování v noci, kde by temná scéna měla za následek tmavé tóny na vašem snímku. Automatika fotoaparátu to však nerozpozná a fotografii zjasní do průměru. Použití korekce expozice vám tedy umožní převzít kontrolu, nastavit správnou expozici a tím i světlost vašich fotografií.

Jak zamezit rozmazání fotografií

Rozmazání fotografie zamezíte správným držením fotoaparátu. Proto při focení používejte obě ruce k jeho držení. První rukou držte tělo fotoaparátu a druhou jeho objektiv, a to pokud možno co nejblíže vašemu tělu, o které ho můžete při tomto způsobu držení zapřít. Při fotografování z ruky se ujistěte, že používáte rychlost závěrky, která odpovídá ohniskové vzdálenosti objektivu. Pokud je rychlost závěrky příliš pomalá, veškeré neúmyslné pohyby fotoaparátu způsobí rozmazání vaší fotografie. Fotografy uznávaným pravidlem je nefotit při rychlosti závěrky kratší, než je ohnisková vzdálenost objektivu (1/ohnisková vzdálenost v mm = minimální rychlost závěrky v sekundách). Pokud tedy například fotíte portrét objektivem 85, tak by čas závěrky bez použití stativu neměl být delší než 1/85 sekundy. Kdykoli je to možné, používejte proto stativ nebo monopod.

Správná volba kompozice jako základ fotografování

Volba kompozice je velmi důležitá. Zajímavě na fotografiích působí, když je fotografovaný objekt umístěn v jedné třetině celkové plochy fotografie. Pokud to jde, nechte větší prostor ve směru pohledu nebo pohybu fotografovaného objektu. Středovou kompozici použijte při focení nastojato. Například při focení Eiffelovy věže, která bude na fotografii vypadat majestátně a vejde se vám do záběru celá. Více informací o kompozici fotografie si můžete přečíst v článku Zlatý řez jako oblíbená kompozice třetin.

Tip pro praxi 1: Nastavení dioptrické korekce hledáčku

Pokud nosíte dioptrické brýle a vidíte obraz v hledáčku rozmazaný, zaostřete si jej kolečkem dioptrické korekce umístěným hned vedle hledáčku. Dívejte se do něj a točte kolečkem vlevo, pokud to nepomůže, tak vpravo. Určitě se vám podaří točením kolečka najít optimální nastavení a tím zlepšit ostrost obrazu v hledáčku.

Tip pro praxi 2: Nastavení režimu fotoaparátu

Nastavte si na svém fotoaparátu režim P programová automatika. V tomto režimu máte parametry focení pod kontrolou a zároveň si fotoaparát automaticky sám seřídí parametry, které jste nenastavovali. To vám umožní fotit přesně tak, jak chcete, a nemusíte se při tom v začátcích trápit nezdary při focení v manuálním režimu.

A teď už s chutí do toho!

Našli jste, co jste potřebovali? Pokud vám shrnutí základních fotografických postupů s něčím pomohlo, splnil článek svůj účel. Přeji vám dobré světlo a hodně skvělých fotografií!

Někdy se zadaří a někdy ne? Nejste si jistí, že nastavujete fotoaparát správně? Přihlaste se do mého jednodenního kurzu praktického fotografování. Dozvíte se praktické tipy, jak fotit přírodu, stavby, portréty, děti i objekty v pohybu. A získané znalosti a dovednosti si hned na místě vyzkoušíte.