Expoziční režimy fotoaparátu P, S T Tv, A Av a M

Režimy fotografování dělím do tří kategorií: automatické, scénické a režimy P, S, A a M. V automatických a scénických režimech fotoaparát nastavuje čas expozice a clonu. Režimy P, S, A a M jsou známé jako expoziční režimy. Tyto režimy dávají fotografům na výběr, které prvky expozice – clonu nebo rychlost závěrky – chtějí nastavovat.

Režimy fotoaparátu

Režim naprogramovaná automatika P

Fotoaparát automaticky upravuje clonu a rychlost závěrky pro optimální expozici, ale fotograf si může vybrat z různých kombinací clony a rychlosti závěrky, které zajistí stejnou expozici. Toto se režim se také nazývá programová automatika.

Režim priority času T Tv S

Nastavujete čas expozice,  automatika fotoaparátu za vás  dopočítá správnou expozici  a nastaví hodnotu clonového čísla.

Režim priority clony A Av

Nastavujete velikost clonové ho čísl, automatika fotoaparátu pak nastaví vhodný čas expozice.

Poznámka: ve všech třech režimech – P, S a A vám pro dosažení optimálních výsledků automatika fotoaparát upraví expozici automaticky.

Manuální režim M

Fotograf nastavuje clonu i rychlost závěrky. Volba nesprávné kombinace však může mít za následek, že vaše fotografie budou příliš světlé (přeexponované) nebo příliš tmavé (podexponované). Při výběru clony a času závěrky proto doporučujeme použít jako vodítko indikátor expozice fotoaparátu.

Režim fotoaparátuČas expoziceClonové číslo f
PNastavuje fotografNastavuje fotoaparát
S t TvNastavuje fotografNastavuje fotoaparát
A AvNastavuje fotoaparátNastavuje fotograf
MNastavuje fotografNastavuje fotograf

Nastavení správného času expozice v režimu T Tv S

V režimu priorita času expozice S T Tv nastavujete čas expozice ISO. Automatika fotoaparátu pak automaticky upraví nastavení clonového čísla. Vzhledem k tomu, že rozsah časů expozice je extrémně velký – například od 30 s do 1/4 000 s, tak za určitých podmínek mohou existovat časy expozice, s kterými nedosáhnete optimální expozice v závislosti na světelných podmínkách a rozsahu clonových čísel vašeho objektivu.

Pokud třeba za špatných světelných podmínek v interiéru zvolíte krátký čas expozice, například 1/4 000 s, pak bude doba pro optimální expozici příliš krátká a to i když je použito nejnižší clonové číslo. Naopak pokud za slunečného zvolíte dlouhý čas expozice, například 1 s pak bude expozice příliš dlouhá a to i když nastavíte nejvyšší možné clonové číslo. Vaše fotografie bude přeexponována tedy světlá.

Při fotografování v režimu S si všimněte také rozsahu clonových čísel na objektivu. Volbou vhodného clonového čísla zabráníte přeexponování nebo podexponování vaší fotografie.