Jak najít Sirius, nejjasnější hvězdu noční oblohy.

Snadno viditelné souhvězdí Orion s hvězdu Sírius (zcela vlevo). Sírius je vždy dobře vidět. Je to nejjasnější hvězda na obloze. Orionův pás – krátká rovná řada tří středně jasných hvězd na noční obloze na něj vždy ukazuje. 

Jak najít Sirius nejjasnější hvězda na noční obloze

Sirius se nachází v souhvězdí Velkého psa (Canis Major) díky čemuž si vysloužil přezdívku Psí hvězda. Při pohledu ze severní polokoule dráha Sírius na jižní obloze obloukovitě protíná horizont. Při pohledu z jižní polokoule se houpe vysoko nad hlavou.

Sirius často bliká mnoha barvami kterých si lze všimnout zejména tehdy, když se nachází nízko na obloze, proto se Sírius také nazývá duhovou hvězdou. Řada malých teček blízko sebe v pestrých jasných duhových barvách. Amanda Cross ve Velké Británii zachytila tyto snímky Síria. Napsala: „Barevné záblesky zachytil fotoaparát, jak atmosféra rozděluje světlo hvězdy. 

Na tomto snímku nebyly provedeny žádné barevné úpravy. Takto zachytil barvy fotoaparát. Jas, mihotání a změny barev někdy přimějí lidi, aby Sírius nahlásili jako UFO! Ve skutečnosti se tyto změny prostě dějí, když tak jasná hvězda, jako je Sírius, prosvítí přikrývku zemské atmosféry. Různá hustota a teplota zemského vzduchu ovlivňuje světlo hvězdy, zejména když hvězdu pozorujeme nízko na obloze. 

K mihotání a změnám barev dochází i u jiných hvězd, ale u Síria jsou tyto efekty patrnější, protože je tak jasný. V střední severní zeměpisné šířce, jako je naše území vychází Sírius na jihovýchodě, obloukem přechází jižní oblohu a zapadá na jihozápadě. Z jižní polokoule se Sírius klene vysoko nad obzorem.

Co si o Síriu mysleli v Egyptě

Ve starém Egyptě označovalo jméno Sírius jeho povahu jako spalující nebo jiskřící. Hvězda byla spojována s egyptskými bohy Osirisem, Sopdetem a dalšími bohy. Staří Egypťané si všimli, že Sírius vychází každý rok těsně před Sluncem, bezprostředně před každoročními záplavami řeky Nil. Přestože záplavy mohly přinést zkázu, přinášely také novou půdu a nový život. Osiris byl egyptský bůh života, smrti, plodnosti a znovuzrození rostlin podél Nilu. Sopdet – který by mohl mít ještě užší spojení s hvězdou Sírius – začínal v Egyptě jako zemědělské božstvo, rovněž úzce spojené s Nilem. Nový egyptský rok se slavil svátkem známým jako Sopdetův příchod.

Proč se Síriu také říká psí hvězda

Sírius je dobře známý jako Psí hvězda, protože je hlavní hvězdou souhvězdí Canis Major, Velkého psa. Slyšeli jste někdy někoho mluvit o psích letních dnech? Sírius se při pohledu ze Země v létě na severní polokouli nachází za Sluncem. Koncem léta se objevuje na východě před východem Slunce, blízko Slunce na naší obloze. Dávní hvězdáři si možná představovali, že dvojí působení Síria a Slunce způsobuje horké počasí neboli psí dny.

Sírius pes prince Judhišthiry

V Indii je Sírius někdy znám jako Svana, pes prince Judhišthiry. Princ a jeho čtyři bratři se spolu se Svanou vydali na dlouhou a namáhavou cestu, aby našli nebeské království. Všichni bratři však jeden po druhém hledání opustili, až zůstal jen Judhištira a jeho pes Svána. Nakonec došli až k nebeským branám. Strážce brány Indra prince přivítal, ale Svanovi vstup odepřel. Júdhištira byl zděšen a řekl Indrovi, že nemůže opustit svého dobrého a věrného služebníka a přítele. Jeho bratři, řekl Judhišthira, se vzdali cesty do nebe, aby následovali touhy svého srdce. Ale Svana, který měl