Jak nastavit clonu

Při volbě nastavení clony jde o to, zda chcete, aby fotografie byla ostrá v každém detailu, nebo potřebujete fotografovaný objekt oddělit od pozadí. Nastavením clony na malé clonové číslo získáte malou hloubku ostrosti. Nastavením clony na vysoké clonové číslo pak vyfotíte fotografie ostré v celé hloubce pole ostrosti obrazu.

Fotografii s malou hloubkou pole ostrosti obrazu

Co je clona a co je clonové číslo

Clona je otvor v objektivu,  kterým dopadá světlo na čip fotoaparátu. Velikost otvoru se udává číselnou hodnotou clonového čísla f obvykle od 1,2 do 32. Nižší hodnoty znamenají větší průměr otvoru. Vyšší hodnoty clonového čísla naopak značí malý průměr otvoru. 

Jak nastavit clonu
Pohled přes otevřenou clonu v těle objektivu fotoaparátu

Obě krajní hodnoty nastavení clony f jsou dány optickou konstrukcí objektivu. Proto je například nejnižší možná nastavitelná hodnota clonového čísla u objektivu se světelností f/2,8 je f/2,8. Clona je značená hodnotami číselné řady jednoho expozičního stupně 1EV, obvykle v rozsahu 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22.

lamely clony
Ilustrativní zobrazení otevření lamel clony pro různé velikosti clonového čísla

K čemu se používá clona clonové číslo hloubka ostrosti

Čím menší je hodnota f, tím je větší otvor a zároveň větší intenzita světla dopadajícího na čip fotoaparátu. Nastavili jsme velkou světelnost objektivu. To má za následek rozostřenější pozadí a větší světlost fotografie. Nastavením clony tedy ovládáte hloubku ostrosti fotografie, tzn. rozsah vzdálenosti zaostření od ostřeného objektu. Změna velikosti clony je realizována mechanickým přestavením lamel clony uvnitř objektivu. Nastavováním z jedné hodnoty clonového čísla na následující, sousední hodnotu f zdvojnásobujeme nebo půlíme intenzitu světla procházejícího objektivem na čip fotoaparátu. Intenzita světla znamená světelnost objektivu. Maximální světelnost objektivu je dána jeho optickou konstrukcí. Minimální světelnost pak možností nastavení velkého clonového čísla.Hloubka pole
 
Fotografie s malou hloubku ostrosti. Ptáci sedící na zábradlí více vzadu jsou z důvodu nastavení malého clonového čísla také více rozmazanější. Při nastavení většího clonového čísla bude fotografie ostrá v celé hloubce, ptáci sedící vzadu budou také ostře vykresleni. Hodnota nastavení clony f se zobrazuje v hledáčku nebo na displeji za písmenem f. Otáčením kolečka hodnotu clony zvyšujeme, nebo snižujeme. Vše ale záleží na typu fotoaparátu a režimu, na který máte fotoaparát nastavený. V automatickém režimu obvykle nelze nastavení clony změnit. Nejlepší je přepnout fotoaparát do režimu priority clony A nebo Av.
Zadní strana zrcadlovky s displejem a ovládacím prvky

Tip na focení tekoucí vody. Nastavte clonu na hodnotu f/22 a ISO na 100. To vám umožní nastavit delší čas expozice. Tekoucí voda se tímto nastavením rozmaže do podoby valící se mlhy, zatímco vše okolo bude zaostřené

Clona hloubka ostrosti – Kdy jakou clonu správně nastavit

Při použití velkého clonového čísla jsou fotografie ostřejší v celé hloubce, ale musíte pak použít delší čas závěrky. Nastavení vyššího clonového čísla (f/11) najde využití při fotografování skupin nebo když se chcete vyfotit na pozadí třeba oblíbeného zámku. Malou hodnotu clonového čísla využijete při pořizování portrétu nebo makrofotografie. Fotografie budou mít malou hloubku pole ostrosti. Pamatujte, nastavením malého clonového čísla můžete oddělit focený objekt od pozadí, ale i od popředí. Nastavení hodnoty clony f tedy umožňuje řízení takzvané hloubky ostrosti. Nastavením hodnoty f na hodnotu vyšší říkáte fotoaparátu, že chcete, aby bylo ostře prokresleno i vše v pozadí fotografie. Přičemž platí že čím vyšší hodnotu clonového čísla nastavíte, tím ostřejší to prokreslení bude. Pamatujte clona hloubka ostrosti.

Online kalkulačka hloubky pole ostrosti

Překlad vstupních polí: Camera – Typ fotoaparátu; Focal lenght – Ohnisková vzdálenost objektivu; Aperture – Clonové číslo; Subject distance – Vzdálenost fotografovaného objektu; Teleconverter – Telekonvertor

 

HYPERFOCAL DISTANCE – Hyperfokální vzdálenost; HYPERFOCAL NEAR LIMIT – Hyperfokální blízký bod; DOF NEAR LIMIT – Hloubka pole ostrosti blízký bod; DOF FAR LIMIT – Hloubka pole ostrosti; DEPTH OF FIELD – Hloubka pole ostrosti; DEPTH OF FIELD IN FRONT – Hloubka pole ostrosti před bodem zaostření; DEPTH OF FIELD BEHIND – Hloubka pole ostrosti za bodem zaostření. Hloubku pole ostrosti lze vypočítat také pomocí aplikace DOF Calculator určené pro mobily se systémem Android.

Tabulka doporučených nastavení clony

Fotografována scéna Clonové číslo Hloubka ostrosti
Portrét f / 1.4 – f / 2.8 velmi malá, desítky cm
Malé skupiny lidí f / 2.8 – f / 8 malá, jednotky m
Příroda, stavby, hrady a zámky,
měsíc a hvězdy
f / 8 – f / 11 střední, desítky m
Krajina, hory f / 11 – f/ 16 velká, stovky m
 

Jak nastavit clonu pro focení portrétu – režim minimální clony

Pojďme si to vyzkoušet. Naše mladá fotografka chce vyfotit telátko. Nastaví clonové číslo na dvojku. Chce mít hezkou fotku, takže si klekne, aby měla fotoaparát ve výšce očí telátka. Zaostří mu také na oči. Jelikož má nastavené malé clonové číslo, bude vše před i za telátkem rozostřené. Rozostření bude tím větší, čím budou objekty na fotografii dál od osy zaostření. V našem případě půjde o oči telátka.

Jak nastavit clonu pro focení přírody

Pozadí se fotografce přece jenom zdá hodně rozmazané. Změní tedy nastavení fotoaparátu a nastaví clonové číslo na hodnotu f / 5,6, které se hodí na focení přírody. Stejným postupem pořídí fotografii. Jak můžeme vidět na oranžové šipce, změnila se hloubka ostrosti. Fotografie je nyní ostrá ve větší hloubce. V našem případě cca čtyři metry, což stačí k tomu, aby byla zaostřená také dívka za telátkem. Ani smrk v pozadí už není tak rozmazaný.

Jak clonu nastavit na focení krajiny

Jelikož je i okolní krajina zajímavá, rozhodne se dívka pořídit fotografii ostrou v celé hloubce. Nastaví tedy clonové číslo na hodnotu f / 11, což je vhodné pro focení krajiny. Tím dosáhne toho, že je zaostřené telátko, dívka i smrk v pozadí. Toto nastavení zobrazí vše ostře. V tomto případě je z pohledu kompozice fotografie důležité sledovat také světlo a prostor jako takový. Jinak se vám může stát, že sice vyfotíte všechno hezky barevně, ale bude to nuda.

Tip jak nastavit clonu pro focení v protisvětle

Fotografováni v protisvětle nabízí mnoho kreativních možností jako je například fotografování siluet. Nejvhodnější čas pro na focení siluet je zlatá hodinka, čas před západem slunce nebo po východu slunce.

Jakou clonu nastavit při focení v protisvětle

Vhodné nastavení clony pro focení v protisvětle je clonové číslo f16 a větší. Toto nastavení clony vám vykreslí paprsky světla vycházející ze slunce. Vzhledem k velmi vysoké cloně a krátkému času závěrky budete možná muset zvýšit ISO na 400. Dalších 22 tipů na focení najdete v článku 22x Tipy jak fotit, nastavit fotoaparát a začít správně fotit

Jak nastavit clonu – fotografie příkladu pro focení portrétu, skupin, příroda a krajiny

Jak nastavení clony funguje na skutečných fotografiích, můžete vidět na následujících příkladech, a to pro různá nastavení clonového čísla f.

  • f1,8
  • f5,6
  • f11
  • f22
Tuto hodnotu clony nastavte, když chcete oddělit fotografovaný objekt od pozadí, při focení portrétu zvolte co nejmenší clonová čísla, jaká objektiv dovolí.
Tuto hodnotu clony nastavte při focení dvou osob nebo při focení v interiéru nebo na zahradě
Tuto hodnotu clony nastavte při focení krajiny nebo větších skupin.
Tato hodnota clony najde využití například při focení západu slunce v protisvětle, když chcete, aby vám slunce vykreslilo na fotografii paprsky. Velká hloubka ostrosti
Vždy záleží také na množství světla a rychlosti pohybu foceného objektu. Pokud je světla méně, prodlužte čas expozice, Při focení pohybu zkraťte čas expozice a zvyšte ISO.

Jak pomocí clony oddělit focený předmět od pozadí a vytvořit tak jemný a hladký bokeh?

Postavte se blíže k předmětu a nastavte na objektivu co nejmenší clonové číslo. Některé objektivy mohou pozadí rozmazat mnohem více a lépe než jiné. Pokud se vám váš bokeh nelíbí, zvažte koupi dobrého portrétního objektivu, Pro fotoaparáty Nikon doporučuji například Nikon 50 mm f/1.4. Nikon 85 mm f/1.4 je považován za jeden z nejlepších objektivů, pokud jde o bokeh.

Užitečné aplikace pro fotoaparáty v mobilu

Kalkulačka hloubky pole ostrosti DOF calculator vám umožní vypočítat přesnou hloubku ostrosti. Znalost přesné hloubky ostrosti využijete při fotografování maker, produktové fotografie nebo focení portrétu.
kalkulačka expozice fotografie
Pomocí aplikace Exposure Calculator velice rychle přepočtete jednotlivé parametry expozice.

Často kladené otázky pro nastavené clony

Můžu pomocí clony ovlivnit rozmazání pozadí fotografie? Ano, rozmazání pozadí fotografie se řídí nastavením clony. Platí pravidlo, že čím menší clonové číslo, tím rozmazanější pozadí fotografie. Jakou clonu použít při focení skupin? Při focení skupin obvykle potřebujeme dosáhnout větší hloubky ostrosti. Toho dosáhneme tím, že nastavíme větší clonové číslo – obvykle větší než f5,6. Pokud fotíte více osob, nastavte clonové číslo na f11. Jak nastavit clonu při focení krajiny? Pokud zrovna netvoříte kreativní fotografii, tak raději volte větší clonové číslo f11. Fotografie pak bude ostřejší v celé hloubce.

Přejde vám to stále složité, praktická zkušenost je více než tisíc slov – navštivte můj  kurz fotografování. Probereme vše prakticky, a když se nějaká fotografie nepovede nevadí, povíme si jak na to.