PRŮVODCE SESTAVENÍ ZAJÍMAVÉ KOMPOZICE

Kompozice fotografie umocnění emoce při pohledu na fotografii. Lidé dnes obvykle považují obvyklou středovou kompozici za nezajímavou. Úspěchy sklízí fotografie, které využívají pravidlo třetin(zlatého řezu). Stejně tak jak to dělali staří mistři malíři, kteří znali toto pravidlo a chytře jej využívali při své tvorbě.

Zlatý řez fotografie

Nejzajímavější fotografie zachytíte umístěním fotografovaného objektu do prostoru koncového bodu spirály.

Tento koncový bod spirály si můžeme představit v libovolném rohu fotografie s orientovanou na výšku nebo podélně.

zlatý řez

V případě fotografování postavy umisťujeme do tohoto bodu střed tváře, ale můžete vyzkoušet umístit do tohoto bodu také oči fotografovaného.

Pravidlo třetin

Použití tohoto pravidla třetin doporučuje umístit focený objekt v průsečíku třetinových čar. Fotografie s touto kompozicí jsou obvykle zajímavější. I tady však platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. Většinou fotografové doporučují nechat větší prostor na fotografii ve směru pohledu očí nebo pohybu fotografovaného objektu. Co ale dělat v případě když se hlava dívá jinam než očí.

Kompozice třetin zlatý řez

Srovnání pravidle třetin a zlatého řezu

srovnání pravidla třetina zlatého řezu

Pro srovnání jsou na fotografii modrou barvou vyznačeny průsečíky třtina. Šedou barvou koncové body spirály zlatého řezu.

Kompozice fotografie světlo a stíny

Při fotografování je světlo to nejdůležitější. S jeho pomocí lze zaměřit pohled na místo, které chcete, aby upoutalo. Nejčastější příklad tohoto efektu hojně využívaného na Instagramu je vinětace fotografie. Okraje fotografie se kruhovitě na obvodu ztmaví a tím umožní, vyniknou fotografovanému objektu uprostřed fotografie

Pravidlo třetin a horizont

Při focení horizontu se vyvarujte rozdělení fotografie na dvě. Umístěte horizont buď v horní, nebo dolní třetině obrázku. Vaše fotografie pak budou vypadat mnohem lépe, pokud horizont umístíte nad nebo pod středem. Jiná situace je, když fotografujete odlesky ve vodě. V tomto případě je namístě mít horizont ve středu. Tím vytvoří shodné prvky nahoře a dole se scénou nad a zrcadleným odrazem dole.

Ukázka řadové kompozice fotografie

Existují také jiné způsoby kompozice?Ano, existují, je to například středová kompozice, kterou používáme při fotografovaní vysokých objektů nebo budov. Dále pak je to trojúhelníková kompozice. Line fotografovaného objektu dáváme do záběru tak aby byly šikmé a tvořily pomyslné trojúhelníky.
Odpovídá velikost obrazu v hledáčku skutečné fotografii? Ne, skutečná fotografie bude ve skutečnosti větší.

Přesně vypočítat jej můžete také pomocí aplikace Golden Ratio Calculator z Google store.