Jak nastavit čas expozice – rychlost závěrky

Čas expozice je součásti expozičního trojúhelníku. Kreativně jej využíváme pro kreativní focení pohupujících se objektů. Hodnotou času expozice určujeme, po jakou dobu má dopadat světlo na obrazový senzor fotoaparátu.

Co je čas expozice

Čas expozice doba po jakou dobu bude otevřená závěrka fotoaparátu. Hodnota času expozice tedy určuje dobu po kterou bude světlo dopadat na obrazový snímač fotoaparátu. Čas expozice se udává v sekundách. Obvykle používané hodnoty času expozice jsou od násobku sekundy po zlomky sekund. Někdy se času expozice také říká doba závěrky.

Jak funguje závěrka fotoaparátu

Závěrka fotoaparát je vlastně závora, která v objektivu zastiňuje čip fotoaparátu. Když zmáčknete závěrku fotoaparátu tak se otevře a světlo procházející objektivem osvítí čip. Osvícený čip světlo zachytí, převede na elektrické signály a procesor fotoaparátu jej následně zdigitalizuje do nastaveného formátu fotografie.

Jak správně nastavit čas expozice

Když chcete mít například rozmazaná světla reflektorů jedoucích automobilů nebo tekoucí vodu vodopádu, tak  nastavte čas závěrky delší, třeba i vteřiny. Velmi krátký čas expozice (1/1000s) lze naopak využít ke zmrazení pohybu. Jestliže nechcete mít rozmazané fotky tak se držte základního pravidla, které říká, že čas expozice by neměl být delší než délka objektivu v mm. Tato délka expozice je mezi fotografy považována za limitní pro zajištění nerozmazané fotografie. Při focení pohybu raději nastavte čas expozice minimálně dvojnásobně až trojnásobně kratší než je tato ohnisková vzdálenost objektivu.

Tipy na nastavení času expozice

Může mít nevhodné nastavení času závěrky na rozmazání fotografie

Ano může, pokud je čas závěrky příliš dlouhý. Poznáte to tak, že pohybující objekty jsou vůči stojící objektům rozmazané.

Kdy je vhodné použít dlouhý čas expozice?

Dlouhý čas expozice se používá při focení hvězd nebo za stižených světelných podmínek