Jak správně fotit! „Žádný učený z nebe nespadl“

Když si prohlížím fotografie jiných fotografů tak pociťuji silnější emoce, než když si prohlížím své vlastní fotografie. Odpovídá po krátkém zaváhání mladá účastnice kurzu fotografování „Jak správně fotit“. Dodává, nic mne netáhne dívat se na fotky, které jsem pořídila třeba loni o dovolené. Ano toto je nejčastější odpověď účastníků našeho kurzu fotografování, potvrzuje lektor a již pomalu začíná vyprávět zajímavý příběh fotografie.

Jak správné fotit

V teorii zdůrazňuje, že od počátku kdy byla fotografie vynalezena, fungují tři parametry, které ovlivňují výslednou fotografii a lze je chytře využít ve prospěch fotografie. No to zas bude nuda, pomyslím si a mrknu na plátno, kde projektor zobrazuje první head line.

Jak správně fotit parametr první: clonové číslo

Řídí intenzitu dopadajícího světla na čip fotoaparátu. Nižší hodnota clonového čísla znamená méně světla dopadajícího na čip fotoaparátu a tím menší hloubku ostrosti, tedy to luxusní obdivované rozmazané pozadí fotografii. Naopak s větší clonovým číslem fotíme skupiny nebo krásnou slečnu, dítě nebo motorku na pozadí historického zámku, kdy chceme, aby vše na fotografii bylo vykresleno má perfektně ostře. Práce s clonovým číslem otevírá fotografovi dveře do budoucna zvláště pak pro kreativní fotografii. Pokud se chcete naučit správně fotit portréty tak doporučuji fotit v režimu A. V tomto režimu můžete přesně nastavit velikost clonového čísla, dodává lektor kurzu.

Jak nastavit clonu podle světla

Dělám si poznámku jak se naučit správně fotit. No to si snad zapamatují, čím menší clonové číslo tím více rozmazané pozadí. Zablikal projektor a už je tu druhá stránka o teorii focení.

Jak správně fotit – parametr druhý čas závěrky

Ovlivňuje celkové nechtěné rozmazání fotografie vlivem pohybu. 1/60 sekundy je vyzkoušená hodnota, při které se ještě fotografie nerozmaže vibracemi rukou fotografa. Při nižších hodnotách pomůže stativ. Při fotografování pohybu je správné nastavit čas výrazně kratší tedy větší číslo ve jmenovateli zlomku. Jak správně fotit hvězdnou oblohu – extrémně delším časem expozice kompenzuje slabou intenzitu světla.

No snad bude stačit, když si poznamenám 1/60 sekundy. Vlastně teď si vzpomínám, s pánem ve foto prodejně jsme se také bavili, že na portréty je nejlépe používat čas 1/125 sekundy. Zkusím se lektora o přestávce zeptat proč tomu tak je.

Jak správně fotit – parametr třetí citlivost ISO

Jak nastavit ISO

Hodnotou ISO se nastavuje citlivost fotoaparátu na světlo. Je to technický parametr, kterým kompenzujeme nedostatek světla nebo velké clonové číslo. Dlouho platilo, čím větší hodnota ISO tím větší zrnitost fotografie. Toto pravidlo platí stále, ale naštěstí moderní fotoaparáty posouvají tuto hranici k hodnotám několik tisíc bez dopadu na kvalitu fotografie. To nám umožňuje správně fotit i za šera bez použití blesku.V horších světelných podmínkách upřednostňujeme nastaveni vyšší hodnoty ISO, před zapnutími blesku radí lektor. Blesk používáme za tmy výjimečně, protože byl vyvinut hlavně pro focení ve dne, kdy zábleskem bleskem vyrovnáváme protisvětlo.

Jak správně fotit – kompozice fotografie

Nejznámější kompozicí je kompozice třetin. Pochází z 18 století. Finta je v tom, že si obraz v hledáčku rozdělíte vodorovně i svisle na třetiny. Na některých fotoaparátech se tato třetinová mřížka dá zobrazit na displeji fotoaparátu. Focený objekt při focení umístěte do průsečíku těchto čar. Touto kompozicí máte šanci na vyfocení mnoha úžasných fotografií.