ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ ZRCADLOVKOU JAK FOTIT, NASTAVIT FOTOAPARÁT A ZAČÍT HEZKY FOTIT

Pro fotografa je důležité naučit se jak správně nastavit fotoaparát –  ISO, velikost clony a čas expozice. Základy fotografování vycházejí z expozičního trojúhelníka. Správným nastavením těchto parametrů a volbou vhodné kompozice pak nafotíte mnohem více hezkých fotografií, které vám budou dělat radost celý život.

Co je ISO – Jak nastavit ISO

Velikost hodnoty ISO určuje, jak moc bude fotoaparát zesilovat elektrické signály vygenerované světlem na jeho čipu. Moderní fotoaparáty mají možnost nastavit ISO v hodnotách obvykle od 100 do 128 000. Vše kolem ISO se dá tedy shrnout do pravidla, že čím větší šero, tím větší ISO (zesílení). Proč tedy nenastavit nejvyšší ISO a neřešit, jestli fotím ve dne, nebo za šera? Je to proto, že každý zesilovač vnáší do signálu šum, který je tím větší, čím větší je nastaveno jeho zesílení, v našem případě ISO. Nastavení vyšší citlivosti ISO je vždy vykoupeno větším digitálním šumem na fotografiích.

Jak nastavit ISO podle světelných podmínek

100 Slunečný den
400 Polojasno
1600 Focení v místnosti
6400 Focení za šera nebo v noci, pozor na digitální šum

Jak fotit - nastavení ISO
Doporučené hodnoty ISO podle světelných podmínek

Viditelné zrněni na fotografiích odstraníte nastavením nižší hodnoty ISO. Více informací o nastavení ISO najdete v článku Jak nastavit ISO. Vztah mezi ISO, clonou a časem závěrky je popsán expozičním trojúhelníkem na konci tohoto článku.

Co je clona – Jak nastavit clonu

Velikost clonového čísla určuje, jak velikým otvorem v objektivu bude světlo dopadat na čip fotoaparátu. Větší hodnota clonového čísla znamená menší otvor. Průměr otvoru určuje hloubku ostrosti fotografie. Nastavením většího clonového čísla získáte fotografie s větší hloubkou ostrosti a méně rozmazaným pozadím. Pokud máte na fotografii rozmazané pouze některé části, tak zkuste nastavit vyšší clonové číslo. Rozmazání celé fotografie způsobuje dlouhý čas závěrky. První fotografie zkuste vyfotit třeba s hodnotou clonového čísla f/4. Hodnotu clony postupně zvyšujte a snižujte. Při větších hodnotách budou fotografie ostré v celé hloubce, ale může se také stát, že budou tmavé. Zesvětlit ji můžete nastavením většího ISO, nebo nastavením delšího času závěrky. Malá hloubka ostrosti můžete využít kreativně, například při fotografování portrétů. Větší hloubku ostrosti využijete při focení skupin lidí, přírody nebo krajiny.

Nastavení clonyTypické fotografické scény
f/1.4Focení portrétu s velmi rozmazaným pozadím
f/3.6Focení malé skupiny lidí nebo za horších světelných podmínek
f/5.6Focení v interiéru, zvířat nebo skupiny 5 lidí
f/11Velké skupiny lidí, krajiny nebo budov s požadavkem na velkou hloubku ostrosti
f/22Focení siluet a paprsků v protislunci

Jak nastavit clonu podle světelných podmínek

Jak nastavit fotoaparát

Nastavením clony řídíte hloubku ostrosti nebo světlost fotografie. Nastavením menšího clonového čísla jde také kompenzovat nedostatek světla z důvodu nedostatečných světelných podmínek.

Jak fotit – Doporučené nastavení clony podle fotografovaných témat

Tabulka nastavení clony podle fotografovaných témat
Jak nastavit clonu

V článku Jak nastavit clonu naleznete také pár ukázkových fotografií pořízených s různým nastavením clony na zrcadlovce.

Co je čas závěrky – Jak správně nastavit rychlost závěrky / čas expozice

Čas expozice je doba, po kterou je otevřená závěrka fotoaparátu. Doba nastavení rychlosti závěrky tedy určuje, jak dlouho probíhá vlastní záznam fotografovaného snímku. Čím delší je doba expozice, tím déle světlo dopadá na snímač fotoaparátu. Naopak čím kratší je doba expozice, tím kratší dobu dopadá světlo dopadá kratší dobu na snímač. Krátká doba expozice 1/1000s umožňuje „zmrazit“ jakýkoliv pohyb na snímku, naopak dlouhá doba expozice 1s vám umožní pohyb rozmazat (tekoucí voda). Když fotím krasobruslařský skok svojí dcery, chci ji zachytit v letu. K tomu je vhodná krátká doba expozice, která na fotografii zmrazí pohyb. Když ale fotím vodopád a chci navodit dojem rozmazaného mléčného pohybu, potřebuji, aby na snímač dopadalo světlo déle, proto nastavím delší čas expozice, tím dosáhnu efektu rozmazání.

Mějte na paměti, že fotoaparát udržíte nehybně nejdéle 1/50 sekundy. Nastavíte-li dobu expozice delší než 1/50, musíte použít stativ, aby snímek nebyl rozmazaný. Tyto vlastnosti se mohou u jednotlivých fotoaparátů výrazně lišit, takže si musíte nutnost použít stativ se svým přístrojem sami vyzkoušet.

Při focení v manuálním režimu nastavujeme tento parametr obvykle jako poslední, někdy se rychlost závěrky označuje jako čas závěrky. Správnou hodnotu nám pomáhá určit indikátor v hledáčku fotoaparátu. Elektronika vám poradí jak nastavit fotoaparát. Pokud je indikátor zobrazen uprostřed, je hodnota nastavena správně. Nastavováním jiné hodnoty času se bude také pohybovat ryska v hledáčku. Za nejmenší vhodnou délku času se považuje hodnota délky času závěrky času kratší než dvojnásobek délky ohniskové vzdálenosti objektivu v mm. Při focení pohybu je nutné nastavovat čas závěrky ještě kratší. V následující tabulce najdete expoziční časy, podle které můžete správně nastavit čas focení na vašem fotoaparátu.

Jak fotit – Jak správně nastavit čas expozice, tabulka časů focení

Čas expoziceFotografická scéna
1/4000Let včely nad květinou
1/2000Rychle jedoucí motocykl nebo auto
1/1000Sprinter
1/500Fotbalista - sport
1/125Běžné focení
1/60Nejkratší čas, který udržíte v ruce
1/20Pomalu tekoucí voda nebo mořský příboj
1/8Rozmazání rychle tekoucí vody
1/2Rozmazání pomalu tekoucí vody
2"Focení ohňostroje
5" - 10"Psaní prskavkami

Jak fotit – Jak zjistím, že mám nastavený správný čas expozice

Fotografie představující obvyklou fotografickou scénu vyfotografovanou s různými časy expozice. Děti si hrají na zahradě, jedno dítko se houpe na houpačce, určitě jste se podivili proč je houpající se dítě rozmazáno. Pro fotoaparát je houpající se dítě pohyb. Ostrou fotografii pohybující se houpačky vyfotíte nastavením času expozice na 1/500 s, této technice fotografování se mezi fotografy říká zmrazení pohybu.

Jak nastavit fotoaparát

Pokud máte rozmazanou fotografii pohybu tak zkuste zkrátit čas expozice o jeden krok EV.

Jaký vliv má při focení nastavení hodnot clony, času závěrky a citlivosti ISO na expozici fotografie

Tabulka zobrazuje, jak hodnoty nastavení fotoaparátu ovlivňují při focení expozici fotografie. Hodnoty v horních řádcích fotografii zesvětlují. Hodnoty ve spodních řádcích ji naopak ztmavují. Samozřejmě lze tyto hodnoty nastavení na fotoaparátu mezi sebou libovolně kreativně kombinovat.

Jak fotit zrcadlovkou

Jak správně používat ISO clonu a čas závěrky

Při pohledu na tabulku je zřejmé, že tyto tři veličiny jsou na sobě navzájem závislé. Žádnou z nich nelze osamostatnit – se všemi třemi parametry je třeba pracovat dohromady. Jejích vzájemnou souvislost lze také zobrazit expozičním trojúhelníkem.

Expoziční trojúhelník

Expoziční trojúhelník

Když například nastavením menšího clonového čísla zmenšíte hloubku ostrosti, bude při fotografování na snímač dopadat více světla a fotografie bude jasnější. Proto bude možná nutno přenastavit opačným směrem dobu expozice, nebo citlivost (ISO).

Jak nastavit clonu, ISO a čas závěrky pomocí pravidla f/16

Základy fotografování

Pomocí následující tabulky pak můžete jednoduše nastavit rychlost závěrky pomocí přepočtu po celém kroku

Fotografická scénaNastavení parametrů fotoaparátu
PORTRÉTYF/16 + 1/100 + ISO 100
SPORTF/16 + 1/400 + ISO 400
RÝCHLÝ POHYBF/16 + 1/2000 + ISO 2000

Jak nastavit fotoaparát: režimy fotoaparátu

Proč používat poloautomatické režimy fotoaparátu P, A, S.

Již fotíte, nebo začínáte fotit a chcete fotit ještě zajímavější fotografie pomocí poloautomatických režimů fotoaparátu? Dobré rozhodnutí, fotografováním v těchto režimech vyfotíte mnoho lepších fotografií a zároveň využijete naplno možnosti vašeho fotoaparátu.

Základy fotografování – Jak fungují poloautomatické režimy fotoaparátu A, S a P

Režim fotoaparátu A (AV) – režim priorita clony.

V tomto režimu nastavujete velikost clonového čísla f. Tímto nastavením clony řídíte hloubku ostrosti fotografie. Čím menší clonové číslo nastavíte, tím budete mít více rozmazané pozadí fotografie. Nízké clonové číslo použijete například při focení portrétu nebo maker. Vysoké, větší jak 10 požijte při focení skupin nebo krajiny. Více informací o fotografování v režimu priority času zjistíte v článku Jak fotit krajinu, rady k focení krajiny a čím fotit přírodu ve kterém se dozvíte proč je lépe použít vyšší clonové číslo. naopak v článku Jak fotit portrét! Jen tak doma u okna zjistíte proč je lepší při focení portrétu nastavit malé clonové číslo. Vše o na stavení clony zjistíte v článku Jak nastavit clonu.

Režim fotoaparátu S(TV) – režim priorita času.

V tomto režimu nastavujete expoziční čas nebo také čas závěrky. Tento režim využijete zejména při focení sportu, pohybu, hvězd a blesků. Kratší časy nastavujte při focení pohybu. Pokud budete mít nastaven čas příliš dlouhý tak vaše fotografie bude rozmazána. Při focení pohybu můžete pro zjištění nejdelšího použitelného času expozice použit toto pravidlo: číslo ve jmenovateli zlomku nastavení času expozice by nemělo být menší jak dvojnásobná délka objektivu v mm. Více informací o fotografování v režimu priority času zjistíte v článku Jak fotit pohyb! “Co se vleče, to se nerozmaže”.

Režim fotoaparátu P – režim programová automatika.

Fotografové používají tento režim nejčastěji. Někteří fotografové mu říkají pašák. V tomto režimu můžete nastavovat čas expozice i clonu. Fotoaparát vždy vše dopočítá a nastaví. Pokud to s fotografováním myslíte vážně a chcete mít nejen hezké, ale zajímavé fotky tak foťte v tomto režimu. Ovládání zejména hloubky ostrosti pomocí nastavením clony a světlosti pomocí korekce expozice vás posune o hodně dopředu.

Základy fotografování – Jak fungují automatické režimy fotoaparátu portrét, krajina, sport a makro

tyto režimy jsou na volicím kolečku označeny ikonou které zobrazuje jeho určení. Volbou tohoto režimu fotoaparátu usnadňujete práci a máte tím větší šanci pořídit kvalitní snímky. Automatika fotoaparátu titíž zvolením režimu dostane informaci jakou scénu fotíte a tím ví jak nastavit clonu a čas závěrky.

Jak fotit zrcadlovkou – Režim fotoaparátu portrét
Režim fotoaparátu portrét

Jak již jeho název napovídá, je tento režim vhodný k focení portrétu nebo profilových fotek. U fotografie portrétu očekáváme rozmazané pozadí, proto automatika fotoaparátu nastavuje nižší clonové číslo. Při focení portrétu obvykle pózujeme. Fotoaparát toho využije a nastaví si relativně dlouhý čas závěrky. Nízké clonové číslo a dlouhý čas závěrky mu umožní nastavit nižší ISO. Fotografie pořízené při nižších hodnotách ISO jsou méně zrnité.

Jak fotit zrcadlovkou – Režim fotoaparátu sport
Režim fotoaparátu sport

Tento režim je vhodný pro focení pohybu. Fotoaparát nastaví clonu na nižší hodnotu, čas závěrky nastaví kratší. Toto nastavení vám umožní vyfotit fotografie, kdy se zaostřený objekt oddělí od pozadí. Kratší čas expozice zajistí že fotografie pohybu nebude rozmazána.

Jak fotit zrcadlovkou – Režim fotoaparátu krajina
Režim fotoaparátu krajina

V tomto režimu fotoaparát nastaví větší clonové číslo. Toto nastavení umožní vyfotit fotografie s větší hloubkou ostrosti. Určitě jste si všimli že fotoaparát v těchto režimech pracuje hlavně s clonou. Velikosti nastavení clony řídí hloubku ostrosti fotografie. Možnost nastavení clony využijete i kreativně.

Ještě existuje manuální režim M, ale ten doporučuji využívat až po zvládnutí poloautomatických režimů. Tento režim na rozdíl od poloautomatických režimů nic nedopočítává, vše musíte nastavit manuálně. Tabulky vhodných hodnot ISO, clony a času závěrky pro jednotlivé fotografické scény najdete v následujícím článku. Pro názornost je popis také doplněn o praktické ukázky vlivu nastavení fotoaparátu na kvalitu fotografie.

Jak fotit zrcadlovkou- Proč vlastně používat kompenzaci expozice, když fotoaparát vše nastavuje sám?

Základy fotografování

Hlavní důvod spočívá v tom, že fotoaparát průměruje hodnoty barev a šedé. Pokud tedy fotíte proti obloze, některé oblasti fotografie můžou být díky této metodě výpočtu ztmaveny. Naopak fotíte-li scénu, která je z větší části tmavá, některé oblasti můžou být na výsledné fotografii bílé – přeexponované. Klasickým příkladem je zimní fotografie ve sněhu. Automatika vašeho fotoaparátu předpokládá, že celá bílá scéna by měla být šedá, a proto zvolí nastavení expozice, která podexponuje obraz. To ale zřejmě nechcete. Dalším příkladem je fotografování v noci, kde by temná scéna měla za následek tmavé tóny na vašem snímku. Automatika fotoaparátu to však nerozpozná a fotografii zjasní do průměru. Použití kompenzace expozice vám tedy umožní převzít kontrolu, nastavit správnou expozici a tím i světlost vašich fotografií.

Jak fotit zrcadlovkou – Zamezení rozmazání fotografií

Rozmazané fotografie zamezíte správným držením fotoaparátu. Proto při focení používejte obě ruce k jeho držení. První rukou držte tělo fotoaparátu a druhou jeho objektiv, a to pokud možno co nejblíže vašemu tělu, o které ho můžete při tomto způsobu držení zapřít. Při fotografování z ruky se ujistěte, že používáte rychlost závěrky, která odpovídá ohniskové vzdálenosti objektivu. Pokud je rychlost závěrky příliš pomalá, veškeré neúmyslné pohyby fotoaparátu způsobí rozmazání vaší fotografie. Fotografy uznávané pravidlo je nefotit při rychlosti závěrky kratší než je ohnisková vzdálenost objektivu. 1 / Ohnisková vzdálenost (v mm) = Minimální rychlost závěrky (v sekundách). Pokud například fotíte portrét objektivem 85, tak by čas závěrky bez použití stativu neměl být delší než 1/85 sekundy. Kdykoli je to možné, používejte proto stativ nebo monopod.

Jak fotit zrcadlovkou – Volba kompozice jako základ fotografování

Volba kompozice je velmi důležitá. Zajímavě na fotografiích působí, když je fotografovaný objekt umístěn v jedné třetině celkové plochy fotografie. Pokud to jde, nechejte větší prostor ve směru pohledu nebo pohybu fotografovaného objektu. Středovou kompozici použijte při focení nastojato, např. při focení Eiffelovy věže, bude na fotografii vypadat majestátně a vejde se vám do záběru celá. Více informací o kompozici fotografie zjistíte v článku Zlatý řez jako oblíbená kompozice třetin

Základ fotografování: Nastavení dioptrické korekce hledáčku

Pokud nosíte dioptrické brýle a vidíte obraz v hledáčku rozmazaný, zaostřete si jej kolečkem dioptrické korekce umístěným hned vedle hledáčku. Dívejte se do něj a točte kolečkem vlevo, pokud to nepomůže, tak vpravo. Určitě se vám podaří točením kolečka najít optimální nastavení a tím zlepšit ostrost obrazu v hledáčku.

Jak fotit zrcadlovkou: Nastavení režimu fotoaparátu

Nastavte si na svém fotoaparátu režim P programová automatika. V tomto režimu máte parametry focení pod kontrolou a zároveň si fotoaparát automaticky donastavuje parametry, které jste nenastavovali. To vám umožní fotit přesně tak, jak chcete, a přitom se v začátcích nemusíte trápit nezdary focením v manuálním režimu.

Jak fotit dioptrická korekce hledáčku
Dioptrická korekce hledáčku
Ovládání fotoaparátu
Nastavení režimu P programová automatika


Podrobnější rady a návody k tomu, jak fotit zrcadlovkou – jak nastavit clonu, ISO a čas závěrky, najdete také v těchto dalších článcích. Dozvíte se také, který režim fotoaparátu je pro vás nejvhodnější a proč je dobré při focení vypnout blesk