EXPOZIČNÍ TROJÚHELNÍK Expoziční trojúhelník průvodce začátečníka

Pro mnoho začínajících fotografování může být vztah mezi clonou, rychlostí závěrky a ISO matoucí. V článku bych chtěl tyto názvy zbavit nádechu tajemného. Expoziční trojúhelník tvoří clona, čas expozice a ISO. tyto tři strany expozičního trojúhelníku vytvářejí expozici fotografie. Pokud změníme jednu proměnou, pak musíme změnit alespoň jedna z ostatních proměnných. Tímto balancováním hodnot zachováme správnou expozici fotografie.

EXPOZIČNÍ TROJÚHELNÍK Základna expozičního trojúhelníku ISO

ISO vyjadřuje citlivost senzoru fotoaparátu na světlo. Vyšší hodnoty ISO znamenají vyšší citlivost Nízké hodnoty ISO znamenají nižší citlivost senzoru fotoaparátu na světlo.

Tabulka hodnot ISO

20040080016003200
Zde je stupnice ISO je v násobku hodnot. Vyšší hodnota je vždy dvojnásobkem nižší sousedící hodnoty. Změna navrstvení hodnoty ISO o jeden krok znamená zdvojnásobit citlivost fotoaparátu na světlo. Snížení hodnoty ISO vede k poloviční expozici.

EXPOZIČNÍ TROJÚHELNÍK Pravé strana expozičního trojúhelníku - závěrka a Čas expozice

Rychlost závěrky je doba, po kterou může světlo dopadat na senzor fotoaparátu. Udává se obvykle číslem ve zlomku v sekundách.

Tabulka hodnot času expozice

1/81/151/301/601/120

Pokud chceme zdvojnásobit množství světla expozice pak musíme zdvojnásobit čas expozice. Například změna nastavení času expozice z 1/60 s na 1/30 dopadne na čip fotoaparátu polovina světla. Změna z času závěrky 1 s na 1/8 s sníží expozici o tři kroky. Proč? Od 1 s do 1/2 s je jeden krok. Další krok je 1/4 s a třetí hodnota v řadě je pak 1/8.

EXPOZIČNÍ TROJÚHELNÍK Levá strana clona a Clonové číslo

Clona označuje velikost kruhového otvoru v objektivu, kterým dopadá světlo na čip fotoaparátu.Čím větší je otvor, tím více světla na čip dopadne. Ve skutečnosti při každém zdvojnásobení plochy tohoto otvoru zdvojnásobíme množství světla nebo zvýšíme expozici o jeden krok a naopak.
f / 1.4f / 1.8f / 2.8f / 4f / 5.6

Malé hodnoty clonového čísla odpovídají větším otvorům a naopak?
Pro zdvojnásobení plochy otvoru musí být předcházející hodnota dělená druhou odmocninou dvou (1.414). To je důvod, proč kroky clony nejsou pěkná kulatá čísla. Nezapomeňte, že plocha kruhu je = (π / 4) D2